ง่ายเหมือนกับใช้ Microsoft Word

ง่ายเหมือนกับใช้ Microsoft Word

สุดยอดโปรแกรมออกแบบบริหารจัดการ และพิมพ์ ฉลาก ข้อความวันที่วันหมดอายุ และ บาร์โค้ด

NiceLabel ช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจของคุณได้อย่างคล่องตัวด้วยโซลูชั่นสำหรับการออกแบบจัดการฐานข้อมูล และพิมพ์ ฉลากต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ยี่ห้อต่างๆ มากกว่า 4000 รุ่น อาทิเช่นเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ VideoJet, Zebra, TSC และอื่นๆ

ลดความผิดพลาดในการทำงาน และเพิ่มผลผลิต ลดความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายในการบริหากจัดการฉลากสินค้า

ออกแบบและพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดได้อย่างรวดเร็วเหมือนใช้ Microsoft Word

NiceLabel มอบประสบการณ์การใช้งานที่เหมือน Microsoft Word ซึ่งหมายความว่าทุกคนสามารถออกแบบฉลาก บาร์โค้ด แบบมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านบาร์โค้ดหรือการฝึกอบรมการออกแบบมาก่อน

พิมพ์ข้อมูลได้ถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาด ด้วยการพิมพ์แบบ Dynamic (Variable Data Printing) 

พิมพ์ข้อความ รหัส Lot หรือบาร์โค้ดด้วยระบบ Dynamic หรือ Variable Data Printing เพิ่มศักยภาพในการจัดทำรูปแบบอัตโนมัติ โดยลดข้อมูลผิดพลาดอย่างง่ายได้ รองรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น Microsoft Excel, Microsoft SQL, MySQL, Text File และ อื่นๆ

ลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ฉลากและบาร์โค้ดด้วยระบบการจัดการเอกสาร

ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ฉลาก รหัสบาร์โค้ด วันที่ผลิต และวันหมดอายุคือต้นทุนแผงที่คุณไม่ได้คาดคิดเอาไว้ โดยส่งผลถึงการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ การจ่ายค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังนั้นในฐานะผู้ผลิตสินค้า คุณควรหาแนวทางที่ดีทีสุดในการลดความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นด้วยการบริหารจัดการ การพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ ฉลาก และบาร์โค้ด ด้วยระบบอัตโนมัติ

โปรแกรมมออกแบบบาร์โค้ด
 

NiceLabel ระบบจัดการฉลากบาร์โค้ดที่ดีที่สุด

NiceLabel เป็นระบบการจัดการฉลากที่รวมเครื่องมือการจัดการวันที่ วันหมดอายุ รหัส และบาร์โค้ดทุกอย่างสำหรับธุรกิจทั้งแต่การออกแบบ การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อต่างๆ และการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลเพื่อให้ทุกอย่างเป็นมาตรฐาน และเข้าศูนย์รวมการควบคุม