บาร์โค้ดมีสำคัญอย่างไร?

บาร์โค้ด มีสำคัญอย่างไร?

บาร์โค้ด (Barcode) มีความสำคัญอย่างไร?

บาร์โค้ดมีสำคัญอย่างไร?

ใครรู้บ้าง วันนี้บริษัททอมโก้ ออโตเมติกแมชชินเนอร์รี่จำกัด จะพาทุกท่านมาชมกันนะคะ ว่า บาร์โค้ด มีความสำคัญอย่างไร? และมีหน้าที่อะไรบ้างในอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันโลกได้มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันมากมาย เคยสงสัยหรือไม่ว่าเวลาที่โรงงานอุตสาหกรรม ผลิตสินค้าออกมาในแต่ละวันทีจำนวนปริมาณมาก  เขามีวิธีที่จะแยกสินค้าแต่ละชนิดได้อย่างไร วันนี้ทางบริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด จะมาอธิบายว่า "บาร์โค้ดทำอะไรได้บ้าง? และมีความสำคัญอย่างไร?"

บาร์โค้ดมีสำคัญอย่างไร?

ระบบบาร์โค้ดหมายถึงการใช้สัญลักษณ์บาร์โค้ดบ่งชี้ไปยังข้อมูลตัวเลขหรือตัวอักษร และประยุกต์ต่อยอดโดยการนำตัวเลขหรือตัวอักษรเหล่านั้นบ่งชี้ไปยังสิ่งต่างๆ เช่น สินค้า (Product), วันหมดอายุ (Expiration date), รหัสเฉพาะสินค้า (Serial number), บุคคล (Person), URL Website, เลขล็อต (Lot No.) เป็นต้น

บาร์โค้ดมีความสำคัญอย่างไร_04

บาร์โค้ด มีกี่ประเภท

1D Barcode (1 Dimension Barcode) : หมายถึงบาร์โค้ดหนึ่งมิติ ที่ใช้หลักการเข้ารหัสเลขฐานสอง (Binary codes) โดยความหนาของแท่งสีดำกับแท่งสีขาวในบาร์โค้ดจะเป็นตัวบ่งชี้ไปยังข้อมูลตัวเลขที่กำกับไว้ด้านล่างของบาร์โค้ด เทคโนโลยีเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่เหมาะสำหรับการอ่านบาร์โค้ดหนึ่งมิติได้แก่ Laser และ Linear ลักษณะของการนำบาร์โค้ดหนึ่งมิติไปประยุกต์ใช้คือการนำข้อมูลตัวเลขในบาร์โค้ดบ่งชี้ไปยังข้อมูลของสินค้าชนิดนั้นๆ เช่น บาร์โค้ดรหัส 000001 ใช้แทนสินค้า A , บาร์โค้ดรหัส 000002 ใช้แทนสินค้า B เป็นต้น

บาร์โค้ดมีความสำคัญอย่างไร_05

2D Barcode (2 Dimension Barcode) : หมายถึงบาร์โค้ดสองมิติ ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้พื้นฐานหลักการเดียวกันกับบาร์โค้ดหนึ่งมิติ บาร์โค้ดหนึ่งมิติมีลักษณะการแทนข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้น แต่สำหรับบาร์โค้ดสองมิติจะสามารถบ่งชี้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรได้ นอกจากนั้นบาร์โค้ดสองมิติจะสามารถจุข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ดหนึ่งมิติ รูปแบบของบาร์โค้ดสองมิติที่นิยมใช้โดยทั่วไปคือ QR-Code พัฒนาขึ้นโดยประเทศญี่ปุ่นนิยมใช้ในการเก็บข้อมูลที่มีทั้งตัวเลขและตัวอักษรรวมกันเช่น URL Website , ID Line เป็นต้น และ Data Matrix พัฒนาโดยประเทศสหรัฐอเมริกานิยมใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ ที่ต้องการบาร์โค้ดขนาดเล็กและสามารถจุข้อมูลได้มาก เทคโนโลยีเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่เหมาะสำหรับการอ่านบาร์โค้ดสองมิติได้แก่ Array Imager ที่สามารถอ่านได้ทั้งบาร์โค้ดหนึ่งมิติและบาร์โค้ดสองมิติ

บาร์โค้ดมีความสำคัญอย่างไร_06

วิธีใช้งานคิวอาร์โค้ด ต้องใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีสัญลักษณ์คิวอาร์โค้ดอยู่ภายในตัวเครื่อง เพียงนำกล้องที่อยู่บนมือถือแสกนบนคิวอาร์โค้ด รอสักครู่ เครื่องจะอ่านคิวอาร์โค้ดสีดำออกมาเป็นตัวหนังสือที่มีข้อมูลมากมาย เช่นรายละเอียดสินค้า โปรโมชัน สถานที่ตั้งของบริษัท ร้านค้า เว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ หากอยู่บนนามบัตร เจ้าของนามบัตรก็จะใส่ทั้งชื่อ อีเมล์ ฯลฯ รวมทั้งสามารถใช้คิวอาร์โค้ดสื่อบอกความในใจได้ด้วย เพียงพิมพ์คิวอาร์โค้ดลงบนการ์ด ผู้ที่ได้รับการ์ดนำโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องมาสแกน เพียงเท่านี้ก็รู้ความในใจ ด้วยไอทีแล้ว

Barcode มีความสำคัญอย่างไร_04

บาร์โค้ดช่วยอะไรได้บ้าง

การนำบาร์โค้ดมาใช้ในธุรกิจการค้าจะมีคุณประโยชน์หลายประการ คือ

  1. ลดขั้นตอนและประหยัดเวลาการทำงาน การซื้อ-ขาย สินค้าจะมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะการรับชำระเงิน การออกใบเสร็จ การตัดสินค้าคงคลัง
  2. ง่ายต่อระบบสินค้าคงคลังคอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมกับเครื่องสแกนเนอร์จะตัดยอดสินค้าโดยอัตโนมัติ จึงสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการหมุนเวียนสินค้า สินค้ารายการใดจำหน่ายได้ดีหรือไม่ มีสินค้าเหลือเท่าใด
  3. ยกระดับมาตรฐานสินค้า การระบุแหล่งผลิตของประเทศแต่ละราย ทำให้ผู้ผลิตปรับปรุงคุณภาพเพื่อรักษาภาพพจน์ของสินค้าและสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องสัญลักษณ์ รหัสแท่งสำหรับแสดงข้อมูลสินค้า
  4. สร้างศักยภาพเชิงแข่งขันในตลาดต่างประเทศ รหัสแท่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสินค้าที่มีคุณภาพดีเชื่อถือได้ การมีรหัสประจำตัวของแต่ละประเทศทำให้ผู้ที่สนใจซื้อสินค้าสามารถทราบถึงแหล่งผลิตและติดต่อซื้อ-ขายกันได้สะดวกโดยตรง เป็นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก
  5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ข้อมูลจากระบบรหัสแท่ง จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถตัดสินใจวางแผน และบริหารงานด้านการผลิต การจัดซื้อ และการตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
บาร์โค้ดมีความสำคัญอย่างไร_07

ใช้กับธุรกิจใดบ้าง

ด้านผู้ผลิต เลขหมายประจำตัวสินค้าก่อให้เกิดวิวัฒนาการด้านบรรจุภัณฑ์ ตามหลักการ "หีบห่อก่อผลกำไรงาม" เลขหมายประจำตัวของผู้ผลิตแต่ละรายจะมีส่วนช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้าและแหล่งติดต่อของผู้ผลิต โอกาสทางการตลาดของผู้ผลิตจึงเปิดกว้างไปอีกมาก

สำหรับผู้ค้าส่งหรือผู้นำเข้าในต่างประเทศ มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต หรือแหล่งผลิตที่จะสามารถจัดหาสินค้าได้สะดวกและกว้างขวางออกไป ตลอดจนมีโอกาสซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ด้านระบบข้อมูลเพื่อการบริหารงาน โดยเฉพาะข้อมูลด้านการขายและสินค้าคงคลัง

กับระบบการค้าปลีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าปลีกขนาดใหญ่แบบ Supermarket หรือ Mass market ระบบเลขหมายประจำตัวสินค้าและสัญลักษณ์รหัสแท่ง จะช่วยให้การคิดเงินและการเก็บเงินของพนักงานถูกต้องและรวดเร็วมาก จึงสามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังไม่ต้องติดป้ายบอกราคาสินค้าซึ่งมีเป็นจำนวนมากบนสินค้าแต่ละชิ้น ทำให้ลดปริมาณงานลงและสะดวกต่อการปรับราคาขาย

บาร์โค้ดมีความสำคัญอย่างไร_01

สะดวก & แม่นยำ

ลักษณะการทำงาน บาร์โค้ดจะถูกอ่านด้วยเครื่องสแกนเนอร์ บันทึกข้อมูลเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์โดยตรง ไม่ต้องกดปุ่มที่แท่นพิมพ์ โดยอาศัยหลักของการสะท้อนแสง ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น
เครื่องสแกนเนอร์มีชนิดต่าง ๆ กัน ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่ออ่านบาร์โค้ดที่ได้รับการพิมพ์อย่างถูกต้อง เครื่องสแกนเนอร์จะถูกต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์กลาง เพื่อทำหน้าที่เก็บข้อมูลทุกครั้งที่มีการซื้อเข้าและการขายออกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

การพิมพ์บาร์โค้ดลงบนตัวสินค้า

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ที่นิยมใช้กันในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ตัวอย่างเช่น เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต และรหัสสินค้า ในกลุ่ม Thermal Transfer Overprinter (TTO) เครื่องพิมพ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับเครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ ทั้งแบบ Intermittent และ แบบ Continuous ให้ความละเอียดสูง 300 dpi รองรับการพิมพ์หลายบรรทัดและโลโก้หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ได้ตามต้องการที่สำคัญไม่มีกลิ่นรบกวน เหมาะกับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างยิ่ง สามารถพิมพ์รหัสแท่งบาร์โค้ดลงบนแผ่นฟิล์มได้

เครื่องพิมพ์รหัสสินค้า ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บนบรรจุภัณฑ์แบบอัติโนมัติ
เครื่องพิมพ์รหัสสินค้า ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บนบรรจุภัณฑ์แบบอัติโนมัติ
เครื่องพิมพ์รหัสสินค้าบนซอง Videojet 6210
Sample_ตัวอย่างการพิมพ์ VJ 6210_2

THERMAL INKJET (TIJ)  เครื่องพิมพ์วันที่และรหัสสินค้า VJ 8510 – 8610 ที่สามารถพิมพ์รหัสแท่งแบบบาร์โค้ดได้บนวัสดุประเภทผิวมัน

เครื่องพิมพ์วันที่ เครื่องพิมพ์กล่องที่มีความคมชัด และความละเอียดสูง
เครื่องพิมพ์วันที่ เครื่องพิมพ์กล่องที่มีความคมชัด และความละเอียดสูง

และยังมีสินค้าในกลุ่ม Barcode&Labeling ที่สามารถงพิมพ์ข้อมูลลงบนสติ๊กเกอร์หรือฉลาก สามารถพิมพ์ข้อมูล อาทิ วันที่ผลิต/หมดอายุ ข้อมูลการผลิต ข้อมูลบริษัท โลโก้หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ด้วยความละเอียดสูง สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆเช่น เครื่องชั่ง เครื่องสแกน คีย์บอร์ด หรือ เชื่อมต่อกับระบบ MCL หรือระบบ RFID ได้แก่

เครื่องพิมพ์กล่องความละเอียดสูง Videojet 8610
Thermal Inkjet (TIJ) เครื่องพิมพ์ Thermal Inkjet ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด เป็นเครื่องที่มีคุณภาพการพิมพ์สูง พิมพ์ได้รวดเร็วและมีความละเอียด 600 dpi ซึ่งช่วยให้ตัวอักษรมีความคมชัด โดยสามารถพิมพ์ตัวอักษร ตัวเลขและบาร์โค้ดต่างๆ เหมาะสำหรับการพิมพ์ข้อมูลข้างกล่อง สนใจสอบถามราคาติดต่อ 02-451-1330 หรือ www.tomco.co.th
Sample_ตัวอย่างการพิมพ์ VJ 8510_3
Thermal Inkjet (TIJ) เครื่องพิมพ์ Thermal Inkjet ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด เป็นเครื่องที่มีคุณภาพการพิมพ์สูง พิมพ์ได้รวดเร็วและมีความละเอียด 600 dpi ซึ่งช่วยให้ตัวอักษรมีความคมชัด โดยสามารถพิมพ์ตัวอักษร ตัวเลขและบาร์โค้ดต่างๆ เหมาะสำหรับการพิมพ์ข้อมูลข้างกล่อง
เครื่องพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์ Print-and-Apply_VJ-9550
Print and Apply Labeling - VJ 9550 เครื่องพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์ โดยออกแบบให้เป็นเครื่องพิมพ์อัตโนมัติสามารถพิมพ์ข้อมูลและติดบนพื้นผิวที่ต้องการได้โดยตรงสอบถามราคาติดต่อ 02-451-1330 หรือ www.tomco.co.th
Sample_ตัวอย่างการพิมพ์ VJ 9550_7
Sample_ตัวอย่างการพิมพ์ VJ 9550_6
เครื่องติดฉลาก Apply_Alpha-Compact-Weber
เครื่องติดสติ๊กเกอร์หรือฉลากบนผลิตภัณฑ์ (Alpha Compact Weber) เป็นเครื่องติดฉลาก ที่มีการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานในสายงานผลิต สอบถามราคาติดต่อ 02-451-1330 หรือ www.tomco.co.th
tlaciarne_etiketovace
Sample_ตัวอย่างการพิมพ์ alpha compact weber_1
เครื่องพิมพ์และติดฉลากสินค้าแบบอัติโนมัติ Print-and-Apply_4050E
Print and Apply 4050E เครื่องพิมพ์และติดฉลากสินค้าแบบอัติโนมัติ สามารถพิมพ์ได้ต่อเนื่องกำหนดความเร็วได้ตามต้องการตัวเครื่องออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้งเข้ากับไลน์ผลิต สอบถามราคาติดต่อ 02-451-1330 หรือ www.tomco.co.th
เครื่องพิมพ์ข้อมูลลงบนสติกเกอร์หรือฉลาก Datamax
Datamax เครื่องพิมพ์ข้อมูลลงบนสติกเกอร์หรือฉลาก สามารถพิมพ์ข้อมูลอาทิ วันที่ผลิต / หมดอายุ ข้อมูลการผลิต ข้อมูลบริษัท โลโก้ หรือสัญลักษณ์ต่างๆด้วยความละเอียดสูงสอบถามราคาติดต่อ 02-451-1330 หรือ www.tomco.co.th
เครื่องพิมพ์ข้อมูลลงบนสติกเกอร์หรือฉลาก Zebra-ZT
Zebra ZT400 Zebra รุ่น ZT400 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดกลาง ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอ LCD มีความละเอียดหัวพิมพ์ให้เลือกทั้ง 203dpi , 300dpi และ 600dpi ออกแบบสำหรับงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและกลาง เครื่องพิมพ์ประสิทธิภาพสูง สอบถามราคาติดต่อ 02-451-1330 หรือ www.tomco.co.th
เครื่องพิมพ์ Multicolor Ring_Printer
Printer Ring เครื่องพิมพ์ Multicolor ด้วยผ้าหมึกริบบอน ในการพิมพ์แค่ 1 ครั้ง โดยสามารถพิมพ์ได้สูงสุด 7 สี พร้อมกัน โดยมีระดับความคมชัดในการพิมพ์ 300DPI, 400 DPI และ 600 DPI สอบถามราคาติดต่อ 02-451-1330 หรือ www.tomco.co.th
Ring_Printer_Tomco_02
เครื่องพิมพ์ Multicolor Ring_Printer

ที่มา : http://www.technologymedia.co.th/knowledge/measure_barcode.asp

: http://www.abss.co.th/knowledge-view.php?knID=K0001

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า