สิ่งที่บริษัทควรรู้ก่อนเลือกซื้อ เครื่องติดสติกเกอร์

สิ่งที่บริษัทควรรู้ก่อนเลือกซื้อ เครื่องติดสติกเกอร์

สิ่งที่บริษัทควรรู้ก่อนเลือกซื้อเครื่องติดสติกเกอร์

สิ่งสำคัญในการเลือก เครื่องติดสติกเกอร์ ที่เหมาะกับความต้องการมากที่สุด อย่างแรกคุณควรมีตรวจสอบขั้นตอนการผลิตของคุณอย่างละเอียด รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับสติกเกอร์ เพื่อช่วยให้การติดสติกเกอร์ในอุตสาหกรรมของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องติดสติกเกอร์ alpha compact weber

ความรู้เบื้องต้น  
        คุณควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่า เครื่องติดสติกเกอร์แบบไหนเหมาะกับอุตสาหกรรมของคุณ และข้อควรพิจารณาที่จะช่วยระบุการติดสติกเกอร์ ได้แก่

 • พื้นผิวของผลิตภัณฑ์  - ผู้ประกอบต้องระบุวัสดุ พื้นผิว และรูปร่างของผลิตภัณฑ์  
 • ขนาดและรูปร่างของสติกเกอร์ –เครื่องติดสติกเกอร์ต้องรองรับความกว้าง ความยาว และลักษณะของสติกเกอร์ได้
 • วัสดุของสติกเกอร์ – การเลือกสติกเกอร์  ควรใช้เลือกใช้ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ และคุณสมบัติพิเศษ ตามที่ต้องการใช้งาน  
 • อัตราการใช้งาน – กระบวนการผลิต แต่ละกระบวนการมีความคลาดเคลื่อนในความเร็วการผลิต การเลือกเครื่องของคุณควรเป็นไปตามอัตราการผลิต และสามารถปรับความเร็วได้ในอนาคต หากความเร็วการผลิต เปลี่ยนแปลงไป
 • ข้อกำหนดที่ถูกต้อง –ผลิตภัณฑ์บางอย่างจำเป็นต้องมีความแม่นยำ ในการติดสติ๊กเกอร์บนตำแหน่งที่ต้องการ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์บางตัว ไม่จำเป็นต้องมีความแม่นยำมากนัก ดังนั้นเครื่องติดสติกเกอร์ฉลากของคุณต้องพอดีกับความคลาดเคลื่อนที่คุณสามารถรับได้
 • ตำแหน่งของสติกเกอร์ – ผู้ประกอบควรเลือก เครื่องที่สามารถติดสติกเกอร์บนผลิตภัณฑ์ ในตำแหน่งที่ต้องการได้ ไม่ว่ารูปทรงของผลิตภัณฑ์จะเป็นอย่างไร เพราะเครื่องบางตัวสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับตำแหน่งเฉพาะของผลิตภัณฑ์เท่านั้น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องติดสติกเกอร์

ราคาของ เครื่องติดสติกเกอร์ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ  ความสามารถและชนิดของเครื่อง บริษัท ทอมโก้ สามารถให้คำแนะนำได้ว่า คุณต้องการชนิดและคุณสมบัติใดบ้างในงบประมาณที่กำหนดไว้

 • คุณลักษณะ  - คุณลักษณะที่คุณต้องการจะมีผลกับราคาตัวเครื่อง ตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการต้องการติดตั้งเซ็นเซอร์แทนแป้นเหยียบ รวมถึงการติดฉลากด้านบน การติดฉลากด้านล่าง การติดฉลากแบบตัดฉลากด้านหน้าและด้านหลังการพิมพ์คุณลักษณะเหล่านี้ จะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการติดตั้งเครื่องแบบธรรมดา ทางทอมโก้ สามารถช่วยให้คุณทราบว่าคุณลักษณะใดที่จำเป็นสำหรับความต้องการของคุณ  เพื่อช่วยให้รายจ่ายอยู่ในงบประมาณต้องการได้
 • ความสามารถ – ขึ้นอยู่กับชนิดของสติกเกอร์ที่คุณมี คุณอาจต้องใช้เครื่องที่มีความสามารถเกินมาตรฐาน หากคุณต้องการความสามารถเฉพาะเช่นความจุม้วนใหญ่ อัตราการใช้งานที่สูงและความสามารถในการจัดการสติกเกอร์แบบต่างๆ ค่าใช้จ่ายคุณจะเพิ่มขึ้น ยิ่งคุณต้องการความสามารถมากเท่าใดค่าใช้จ่ายในการติดสติกเกอร์ที่ของคุณก็สูงขึ้นเท่านั้น
 • ประเภทของเครื่องติดสติกเกอร์ - เครื่องติดสติกเกอร์แต่ละประเภทมีราคาแตกต่างกัน  แต่ในขณะที่คุณเพิ่มคุณสมบัติและเพิ่มขีดความสามารถ ราคาก็จะแตกต่างกันไปด้วยนั้นเอง  ดังนั้นเราสามารถช่วยนำคุณไปสู่ตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับความต้องการในการติดสติ๊กเกอร์เฉพาะของคุณ
ตัวอย่างการติดสติกเกอร์ เครื่อง Alpha Compact
ตัวอย่างการติดสติกเกอร์ เครื่อง Alpha Compact
ตัวอย่างการติดสติกเกอร์ เครื่อง Alpha Compact

ประเภทของ เครื่องติดสติกเกอร์ในอุตสาหกรรม

การทำงานของเครื่องติดสติกเกอร์มี  3 รูปแบบหลัก มีประสิทธิภาพที่แตกต่างออกไป ซึ่งความเข้าใจในการทำงานของเครื่องแต่ละแบบ จะช่วยให้คุณสามารถเลือกเครื่องที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณ รวมถึงทักษะของพนักงานในการปฎิบัติงาน

 1. เครื่องติดสติกเกอร์แบบอัตโนมัติ (Integrated automated label applicator) เครื่องติดฉลากแบบนี้มีการประกอบไว้เรียบร้อยแล้วและสามารถรวมเข้ากับระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ได้เลย โดยผลิตภัณฑ์เคลื่อนไปที่หัวของหัวพิมพ์ แล้วติดสติกเกอร์  เหมาะกับการผลิตที่มีปริมาณมาก และมีความต่อเนื่อง สามารถติดสติ๊กเกอร์ หน้า-หลัง/หลายตำแหน่ง และติดสติกเกอร์แบบระบุตำแหน่งได้
 2. เครื่องติดสติกเกอร์แบบสแตนด์อโลน (Standalone label applicators) เป็นชุดประกอบการติดสติ๊กเกอร์ ซึ่งสามารถรวมเข้ากับระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่  และอาจรวมถึงหัวยึดแบบพกพา หรือติดตั้งลงบนสายพานลำเลียงโดยตรง รองรับการติดสติ๊กเกอร์ได้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ
 3. เครื่องติดสติกเกอร์กึ่งอัตโนมัติ (Semi-automatic label  applicators)  สามารถวางผลิตภัณฑ์ไว้ในอุปกรณ์ยึดติดหรืออุปกรณ์ประกอบชิ้นส่วน สามารถติดสติกเกอร์ โดยใช้แป้นเหยียบหรือเซ็นเซอร์ที่อยู่ภายในเครื่อง ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดสติ๊กเกอร์ สินค้า รองรับการผลิตที่มีความหลากหลาย มีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์บ่อย หรือมีการผลิตไม่มาก/ไม่ต่อเนื่อง

การทำงานของเครื่องติดสติกเกอร์

   การใช้ เครื่องติดสติกเกอร์ มีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์  การกำหนดค่าไลน์การผลิต  และความละเอียดของผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยผู้ประกอบการสามารถ เลือกวิธีที่เหมาะสมกับความต้องการและไลน์การผลิตของคุณ

วิธีหลักในการใช้เครื่องติดสติกเกอร์:

1. Wipe-On Label Applicator

Wipe-on   เป็นวิธีการติดสติ๊กเกอร์ที่ใช้ความดันสูง โดยทั่วไปการติดฉลากเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านที่แปรงหรือลูกกลิ้ง วิธีการเช็ดด้านบนหรือที่เรียกว่าการติดสติกเกอร์แบบ “Synchronous”  ที่ต้องใช้ความเร็วของสติกเกอร์และผลิตภัณฑ์ที่จะ Synchronous  เพื่อให้สติกเกอร์คิดกับพื้นผิวบนผลิตภัณฑ์

2. Air-Blow Print Apply System

เป่าลม  วิธีนี้เป็นการใช้พัดลมไฟฟ้า สร้างสูญญากาศ เพื่อติดสติกเกอร์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านใต้ตะแกรง, pneumatic solenoid จะปล่อยลมอัดสติ๊กเกอร์กับผลิตภัณฑ์ มักใช้สำหรับสติกเกอร์กระดาษและคูปอง  วิธีเป่าลมนี้สามารถใช้งานได้สูงสุด 1,000 สติ๊กเกอร์ต่อนาที วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ฉลากกับอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เปราะบางและยังสามารถรองรับสติ๊กเกอร์ที่มีรูปร่างและขนาดต่างกัน

3. Tamp Blow Label Applicator

Tamp-blow  มีความคล้ายคลึงกับวิธีการเป่าลม ทำให้เครื่องอัดฉีดติดสติกเกอร์ด้วยสุญญากาศและใช้ pneumatic solenoid  ปล่อยลมอัดสติกเกอร์กับผลิตภัณฑ์ แตกต่างจากวิธีการเป่าลม เพราะมีการใช้ pneumatic tamp cylinder เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ วิธีนี้เหมาะสำหรับสติกเกอร์ขนาดเล็กที่ต้องการความแม่นยำสูง

             จากข้อมูลกระบวนการผลิตและความต้องการของคุณ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของทางทอมโก้ฯสามารถให้คำแนะนำ และช่วยเลือกเครื่องติดสติกเกอร์ที่เหมาะกับอุตสาหกรรมของคุณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า