เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต ระบบรีดร้อน TTO กับ Hot stamp

เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต-ระบบรีดร้อน-TTO-กับ-Hot-stamp
เครื่องพิมพ์วันที่ บนซองฟิล์ม -ระบบ-TTO

เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต ระบบ TTO กับ Hot stamp

ความแตกต่างของ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต ระบบรีดร้อน TTO และ Hot stamp มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  ทางเราจึงได้เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งสองเทคโนโลยี ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น ค่าอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลื้อง และการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการหยุดทำงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการพิจารณาและเลือกใช้เครื่องพิมพ์ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต TTO กับ Hot stamp

  • จำนวนบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตได้ 12.6 ล้านชิ้นต่อปีใน 1 ไลน์การผลิต
  • พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ 60 ชิ้นต่อนาที , 5 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 50 สัปดาห์ต่อปี   โดยมีการทำงาน 2 กะรวม 14 ชั่วโมงต่อวัน
  • ในหนึ่งวัน บริษัทเรียกใช้ 4  ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน  และต้องการเปลี่ยนหมายเลขล็อต   สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละตัว

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สำหรับสถานการณ์สมมตินี้ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยีการพิมพ์ TTO และ Hot stamp  ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับไทย  ในสกุลเงิน บาท TTO Hot Stamp
 สรุป
 ค่าเสื่อมราคาการลงทุน 80,000 40,000
 ผลรวมค่าใช้จ่ายการหยุดทำงาน และแรงงานที่คาดการณ์ได้ 104,728 227,924
 ผลรวมค่าใช้จ่ายการหยุดทำงานที่คาดการณ์ไม่ได้ 4,380 222,000
 ผลรวมต้นทุนของเจ้าของต่อปี 189,108 489,924
 ผลรวมต้นทุนของเจ้าของ ( 5 ปี ) 945,540 2,449,620
 ผลรวมประหยัด ( 5 ปี ) 1,504,080
 ROI 595%
 ระยะเวลาคืนทุน (เดือน) 2.02

 

การหยุดทำงานและค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้

 การหยุดทำงานและค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้  TTO Hot Stamp
 การลงทุน-อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม 400,000 200,000
 ค่าเสื่อมราคา (ระยะเวลา 5 ปี) 80,000 40,000
 ค่าใช้จ่ายริบบอนกว้าง 8 mm
 ความยาวริบบอน(m) 1,200 300
 ต้นทุนต่อม้วนของริบบอน 1,000 400
 ริบบอนสูญเปล่า / ไม่ได้ใช้ระหว่างพิมพ์ (mm.) 0.5 3
 จำนวนการใช้ริบบอนต่อปี 89 462
 ค่าใช้จ่ายริบบอนต่อปี 89,000 200,000
 ค่าอะไหล่
 ราคาหัวพิมพ์ 20,000 -
 ค่าใช้จ่ายของหัวพิมพ์ต่อปี (อายุเฉลี่ย 200 km.) 15,000 -
 ค่าใช้จ่าย Hot stamp type - 17,000
 ค่าอะไหล่ทดแทนต่อปี 15,000 17,000
 ค่าใช้จ่ายชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองต่อปี 104,000 217,000
 ค่าใช้จ่าย / เวลาในการเปลี่ยนริบบอน
 จำนวนการเปลี่ยนริบบอนต่อปี 89 462
 เวลาเปลี่ยนริบบอน 1 min 3 min
 เวลาหยุดทำงานระหว่างเปลี่ยนริบบอนต่อปี 89 min 1,386 min
 ค่าใช้จ่าย / เวลา การเปลี่ยนข้อมูลพิมพ์
 จำนวนการเปลี่ยนข้อมูลต่อวัน 4 4
 เวลาการเปลี่ยนข้อมูล และเตรียมเครื่องพิมพ์ 1 min 15 min
 เวลาหยุดทำงานการเปลี่ยนข้อมูลพิมพ์ 1,000 min 15,000 min
 เวลาหยุดทำงานทั้งหมด ที่คาดการณ์ได้ 18.2 hours 273.1 hours
 ค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้ / คาดการณ์ได้ทั้งหมด (อัตราค่าแรง 40 บาทต่อชั่วโมง) 104,728 227,924
 ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเวลาหยุดทำงาน
 ค่าใช้จ่ายการหยุดเครื่องพิมพ์จากการเปลี่ยนริบบอน
 จำนวนการพัก 1 per month 1 per shift
 เวลาการตัดริบบอน 1 min 3 min
 เวลาหยุดทำงานการพักริบบอนต่อปี 12 min 1,500 min
 ค่าใช้จ่ายสำหรับการหยุดการทำงานเนื่องจากมีการพิมพ์รหัสที่ไม่ถูกต้อง
 จำนวนไลน์การผลิตที่หยุด 2 per year 2 per month
 เวลาในการเปลี่ยนข้อมูลและเตรียมเครื่องพิมพ์ 1 min 15 min
 เวลาหยุดทำงานของการผลิต / การทำงานซ้ำทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนผิดพลาด 15 min 15 min
 การหยุดทำงานการพิมพ์รหัสไม่ถูกต้องต่อปี 32 min 720 min
 เวลาการหยุดทำงานโดยรวมที่คาดเดาไม่ได้ 44  min 2,220 min
 ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งหมด (อัตราการสูญเสียผลิตภัณฑ์ 6,000 บาทต่อชั่วโมง) 4,380 222,000
 เวลาหยุดทำงานทั้งหมดต่อปี 19 hours 310 hours
 ค่าใช้จ่ายการหยุดทำงานทั้งหมดต่อปี 5,108 232,924
 ค่าใช้จ่ายโดยรวมของเจ้าของ 109,108 449,924

 

จากตารางสามารถสรุปได้ดังนี้

เครื่องพิมพ์ Hot stamp

 

  • ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น เครื่องพิมพ์ TTO สูงกว่าเครื่องพิมพ์ Hot stamp
  • ค่าใช้จ่ายชิ้นส่วน และวัสดุสิ้นเปลื้อง เครื่องพิมพ์ Hot stamp สูงกว่าเครื่องพิมพ์ TTO โดยเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการใช้ริบบอนสูงถึง 200,000 บาทต่อปี
  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการหยุดทำงานในการเปลี่ยนริบบอน และการเปลี่ยนแปลงข้อความในการพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Hot stamp มีค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นสูงกว่าเครื่องพิมพ์ TTO
  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการหยุดทำงาน เนื่องจากการการพิมพ์ข้อความผิดพลาด  เครื่องพิมพ์ Hot stamp มีค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นสูงกว่าเครื่องพิมพ์ TTO
  • การหยุดทำงานของเครื่องพิมพ์  Hot stamp ต่อปีสูงถึง 310 ชั่วโมง หรือ 13 วันเลยทีเดียว

Videojet 6230

By | สิงหาคม 3, 2018

Videojet 6330

By | กรกฎาคม 11, 2018

Videojet 6530

By Admin Web | กรกฎาคม 31, 2017

Videojet 6420

By Admin Web | เมษายน 6, 2017

Videojet 6320

By Admin Web | เมษายน 6, 2017

Videojet 6210

By Admin Web | เมษายน 6, 2017

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น ค่าอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์ TTO จะใช้ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูงกว่าเครื่องพิมพ์ Hot stamp แต่สำหรับค่าใช้จ่ายระหว่างดำเนินการ เครื่องพิมพ์ Hot stamp จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของริบบอนสูงถึง 200,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างที่เครื่องหยุดทำงานต่อปี ของเครื่องพิมพ์ Hot stamp มากถึง  13 วันต่อปี  ดังนั้นการลดค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุดคือ การเปลี่ยนจากเครื่องพิมพ์  Hot stamp มาเป็นเครื่องพิมพ์ TTO นั้นเองและ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังสามารถเพิ่มคุณภาพงานพิมพ์ ให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์ สำหรับโปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด Nice Label (Windows Printers Drivers)

By Tomco | มกราคม 11, 2022

การออกแบบข้อความด้วย VideoJet Connect Design ออนไลน์

By Admin Web | สิงหาคม 6, 2019

ค้นหาเอกสาร SDS ของหมึก VideoJet

By Admin Web | สิงหาคม 6, 2019

เครื่องพิมพ์วันที่ วันหมดอายุ Thermal Inkjet XYCode

By Admin Web | มิถุนายน 26, 2019

เทคโนโลยี VideoJet iAssure™ เพื่อการพิมพ์วันที่ ที่ถูกต้องสมบูรณ์

By Admin Web | มิถุนายน 25, 2019

เครื่องพิมพ์วันที่ วันหมดอายุ Thermal Inkjet XYCode สำหรับ SME

By Admin Web | มิถุนายน 24, 2019

เปรียบเทียบ เครื่องพิมพ์วันที่ Excel vs. VJ1000

By Admin Web | กุมภาพันธ์ 6, 2019

รับเทรด เครื่องพิมพ์วันที่มือสอง

By Admin Web | กุมภาพันธ์ 5, 2019

เครื่องพิมพ์วันที่ 1580 เทคโนโลยีใหม่แห่งอนาคต

By Admin Web | มกราคม 30, 2019

เปรียบเทียบ เครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน (TTO) กับ Hot stamp ลงบนวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น

By Admin Web | กันยายน 12, 2018

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า