ประวัติบริษัท

 • บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2533
 • ผู้ก่อตั้งโดย คุณสมบูรณ์ วงศ์สถาปัตย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
 • มีพนักงานมากกว่า 120 คน เพื่อรองรับความต้องการให้แก่ลูกค้าได้สะดวก รวดเร็ว
 • นอกจากนี้ ทางบริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงการบริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ด้วยการสร้างเครือข่ายทางการค้า
Mission TOMCO AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD.

วิสัยทัศน์

“บริษัทฯ ให้ความเชื่อมั่น ใส่ใจในการบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี อย่างครบวงจร”

พันธกิจ

 • Employee (ด้านพนักงาน) เราจะไม่หยุดนิ่ง ในการพัฒนาบุคลากรทั้งในเรื่องศักยภาพและคุณภาพ
 • Customer (ด้านลูกค้า) ให้คำแนะนำ และนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าสูงสุด ให้บริการและดูแลลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงที่สุด
 • Social (ด้านสังคม) เราจะเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
TOMCO AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD._03

1. มาตรฐาน

 • สินค้าและบริการ
 • รักษ์สิ่งแวดล้อม รับรองโดยเอกสาร SDS/ISO

2. รวดเร็ว

 • Hot Line บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
 • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน
 • บริการติดตั้ง ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่อง

3. เชี่ยวชาญ

 • ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 27 ปี
 • บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทุกด้าน

4. ใส่ใจ

 • เพราะลูกค้า คือ คนสำคัญ เราจึงใส่ใจในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด

5. มั่นใจ

 • เรามุ่งมั่นพัฒนา เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้ามากกว่า 27 ปี
 • มั่นใจในบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกเขตพื้นที่