เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่อง & เครื่องติดสติกเกอร์

เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่อง-&-เครื่องติดสติกเกอร์

เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่อง เครื่องติดสติกเกอร์ 

ในปัจจุบัน มีโซลูชั่นที่ใช้ในการผลิตหลายอย่าง  เพื่อตอบสนองความความต้องการในการพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆลงบนกล่องลูกฟูก เช่น เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่อง  รวมถึงการติดสติกเกอร์ ซึ่งเป็นการติดข้อมูลที่พิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้ว

โดยบริษัทดำเนินการพิมพ์กำหนดข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์, โลโก้, และข้อมูลโรงงาน รวมถึงข้อมูลตัวแปร เช่น วันที่  หมายเลขล็อต ซึ่งการพิมพ์สติกเกอร์ สามารถพิมพ์แบบออฟไลน์และติดด้วยมือ หรือการพิมพ์แบบอินไลน์และติดสติกเกอร์อัตโนมัติ  ซึ่งการดำเนินงานเหล่านี้ อาจยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่อง โดยตรง จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับ บริษัท ที่ต้องการ ลดต้นทุน เพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิต และเพิ่มเวลาทำงานนั้นเอง

เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่อง

สติกเกอร์ที่มีความไวต่อแรงกด (Pressure-Sensitive Labels)

เทคโนโลยีสติกเเกอร์ที่มีความไวต่อแรงกด เป็นวีธีที่มีความยืดหยุ่น ช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่าง ขนาด และข้อมูลบนสติกเกอร์ เป็นการพิมพ์ข้อมูล เพื่อติดบน ผลิตภัณฑ์ที่กำลังเติบโตมากในปัจจุบัน ซึ่งประโยชน์ของสติกเกอร์ ได้แก่ ความหลากหลายของวัสดุ ที่สามารถยึดติดได้ สมรรถนะกาว และ การควบคุมพื้นผิวที่ติด ซึ่งช่วยให้สามารถพิมพ์ งานพิมพ์ และบาร์โค้ด ที่มีคุณภาพสูง รวมถึงความสามารถในพิมพ์สี

pressure-sensitive labels

เครื่องติดสติกเกอร์

สติกเกอร์ที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า 

เครื่องติดสติกเกอร์ compact weber ฉลากสินค้า ทอมโก้

การใช้สติกเกอร์ที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ตรงไปตรงมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการพิมพ์ข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามความเรียบง่ายที่เห็นได้ชัดนี้มักมีต้นทุนในการดำเนินงานสูง  เนื่องจากผลผลิตที่มากขึ้น  ความต้องการที่เพิ่มขึ้น เช่น จำนวนการซื้อสติกเกอร์เพิ่มขึ้น การเพิ่มข้อมูล  และการเพิ่มขนาดสติกเกอร์

นอกจากนี้ยังต้องมีค่าใช้จ่ายที่สำคัญเช่น ต้องมีการเปลี่ยนแปลงชนิดสติกเกอร์ทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ในสายการผลิต รวมถึงสติกเกอร์ที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว ยังต้องมีวิธีการในการพิมพ์ตัวแปร เช่น วันที่ผลิต หรือหมายเลขล๊อต  ซึ่งสามารถทำได้ผ่านตัวตั้งเวลา, แสตมป์ร้อน หรือวิธีการอื่น ๆ อย่างไรก็ตามแต่ละวิธี ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน

เครื่องพิมพ์และติดสติกเกอร์

การพิมพ์สติกเกอร์ได้ตามที่ต้องการ 

เครื่องพิมพ์และติดสติกเกอร์

การพิมพ์สติกเกอร์ได้ตามที่ต้องการ จะช่วยแก้ปัญหาข้อบกพร่องบางอย่างของสติกเกอร์ที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า: ต้นทุนของสินค้าคงคลัง, พื้นที่ในการพิมพ์, ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าลดลง และสามารถพิมพ์ข้อมูลตัวแปร แต่อย่างไรก็ตามยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การซื้อเครื่องพิมพ์และติดสติกเกอร์ สติกเกอร์ รวมถึงค่าใช้จ่ายของริบบอนที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า การพิมพ์ฉลากไว้ล่วงหน้า

เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่องการพิมพ์ข้อมูลข้างกล่องโดยตรง

เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่องความละเอียดสูง ช่วยลดปัญหาจากการติดสติกเกอร์ได้ ซึ่งระบบทั่วไป ประกอบด้วยตัวแปลงสัญญาณสองชุดที่มีความละเอียดสูง (150 dpi หรือมากกว่า) และเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน จำนวนของ coders ขึ้นอยู่กับความสูงของข้อมูลที่พิมพ์ไม่ว่าจะเป็นกล่องที่พิมพ์ด้านหนึ่งหรือสองด้าน ความสูงของการพิมพ์คือ 50-70 มม. (2.0 - 2.8 ") เพราะ coders เป็นเครื่องพิมพ์แบบดิจิตอล สามารถพิมพ์ข้อมูลตัวแปรพร้อมกับข้อมูลอื่น ๆที่กำหนดไว้ได้ ไม่เหมือนกับการพิมพ์สติกเกอร์ล่วงหน้า การพิมพ์ข้อความจึงมีความยืดหยุ่นเป็นอย่างมาก สามารถเปลี่ยนแปลงข้อความได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างและจัดเก็บข้อความ เพื่อใช้งานได้ทันที  เครื่องพิมพ์มีขนาดกะทัดรัดและใช้พื้นที่น้อยที่สุดในสายการผลิต สามารถพิมพ์ โลโก้, กราฟิก, ข้อความขนาดใหญ่ เล็ก และบาร์โค้ดแบบ 2D และแบบ GS1-128 ที่เป็นที่นิยมมากขึ้น เครื่องพิมพ์ล้ำสมัย มีคุณสมบัติการทำงานแบบอัตโนมัติ สามารถล้างหมึกผ่านหัวพิมพ์ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ได้ข้อความที่ชัดเจนสม่ำเสมอ และความละเอียดสูง

เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่อง
เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่อง-ตัวอย่างการพิมพ์

ประโยชน์ของการพิมพ์ข้อมูลข้างกล่อง

  • ลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เช่น สติกเกอร์ ริบบอน
  • ลดเวลาในการเปลี่ยรหัส สามารถเรียกใช้ข้อความใหม่ในเครื่องพิมพ์ได้ทันที
  • ช่วยประหยัดเวลา จากการเปลี่ยนสติกเกอร์และริบบอน ทำให้คุณสามารถผลิตได้เร็วขึ้น
  • การตอบสนองต่อตลาดที่ดีขึ้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องรอให้สติกเกอร์และริบบอนมาถึงก่อน สามารถแก้ไขข้อความใหม่  ได้ง่าย และรวดเร็ว
  • ลดของเสีย เนื่องจากการทำซ้ำ การเสียค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องจะถูกตัดออกเนื่องจากไม่มีการใช้สติกเกอร์
  • ค่าใช้จ่ายลดลง  สติกเกอร์ที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าอาจเสียค่าใช้จ่ายได้มาก ในขณะที่ระบบอิงค์เจ็ทสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้

ตารางแสดงการเปรียบเทียบต้นทุนของ 3 ทางเลือก ได้แก่ การพิมพ์สติกเกอร์ล่วงหน้า,การพิมพ์สติกเกอร์ตามความต้องการ และการพิมพ์ข้างกล่องโดยตรง

ตารางแสดงการเปรียบเทียบต้นทุน เครื่องติดสติกเกอร์

ตัวอย่าง

ตัวอย่างง่ายๆ แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนจากการใช้สติกเกอร์ ไปเป็น เครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่องโดยตรง

ในตัวอย่างนี้ บริษัท ใช้เครื่องติดสติกเกอร์สองตัว เพื่อพิมพ์และใช้สติกเกอร์ 750,000 แผ่นต่อปีเป็นจำนวน 375,000 ราย สมมติฐานอื่น ๆ ได้แก่
·ค่าใช้จ่ายของสติกเกอร์คือ  1.33 บาท
·ค่าใช้จ่ายของริบบอน คือ 0.66 บาทต่อสติกเกอร์
·ค่าหมึกสำหรับ coder คือ 0.17 บาทต่อข้อความ

จากสมมติฐานเหล่านี้ บริษัท สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 1,365,000 บาทต่อปีจากการใช้สติกเกอร์และริบบอน

ตารางค่าใช้จ่าย เครื่องติดสติกเกอร์

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ช่วยให้ บริษัท ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เช่น พื้นที่ในการพิมพ์,การบำรุงรักษาน้อย ค่าใช้จ่ายสำหรับการพิมพ์วันที่ข้างกล่องจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนไลน์การผลิต จำนวนและขนาดข้อความที่พิมพ์  ซึ่งผู้จัดการฝ่ายผลิตต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและแรงกดดันในการลดต้นทุนและเพิ่มความไวในการผลิต  มีหลายวิธีที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้ รวมถึงการตัดสินใจว่าโซลูชันใดเหมาะสมสำหรับบริษัทที่สุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องติดสติกเกอร์และเครื่องพิมพ์วันที่ข้างกล่อง กระดาษลูกฟูก กรุณาติดต่อ Tomco Automatic Machinery Co., Ltd. หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line: @tomco

Videojet 2351/2361

By | July 11, 2018

Weber Alpha Compact

By Admin Web | April 6, 2017

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ Privacy Policy และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save