วิธีการเปิด-ปิด เครื่องพิมพ์วันที่ VideoJet อย่างถูกวิธี

วิธีการเปิด-ปิดเครื่องพิมพ์วันที่-อย่างถูกวิธี
เครื่องพิมพ์วันที่ วันหมดอายุ

วิธีการ เปิด-ปิด เครื่องพิมพ์วันที่ VideoJet อย่างถูกวิธี

ขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่อง ไม่ใช่แค่การดูแลเครื่องพิมพ์เท่านั้น แต่รวมถึงการใช้งานเครื่องพิมพ์อย่างถูกวิธี เพื่อแก้ไขปัญหา หัวพิมพ์อุดตัน หมึกพิมพ์จางเกินไป หรือปัญหาต่าง ๆซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการใช้เครื่องพิมพ์ที่ถูกวิธี สามารถช่วยยืดอายุการใช้งาน ช่วยลดค่าใช้จ่าย ทำให้ไลนการผลิตสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัท Tomco Automatic Machinery Co., Ltd. จึงได้นำ วิธีการเปิด-ปิด เครื่องพิมพ์วันที่ VideoJet อย่างถูกวิธี เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ใช้ สามารถปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง

เครื่องพิมพ์วันที่ ปุ่มเปิดข้างตัวเครื่อง

วิธีการ เปิด-ปิด เครื่องพิมพ์วันที่ VideoJet 

สำหรับเครื่องพิมพ์วันที่ VideoJet รุ่น VJ1000 ทุกรุ่น ยกเว้น 1040 และ 1860

มี 2 แบบคือ

1.การเปิด-ปิดเครื่องแบบสะอาด เป็นการเปิด-ปิดเครื่อง โดยเครื่องจะนำ Mark up มาล้างที่หัวพิมพ์ สำหรับการเปิดใช้งานครั้งแรกของวัน และหยุดทำงานครั้งสุดท้ายของวัน

2.การเปิด-ปิดเครื่องแบบเร็ว เป็นการเปิด-ปิดเครื่อง โดยที่ไม่มีการนำ  Mark up มาล้างที่หัวพิมพ์ สำหรับกรณีพักเบรคระหว่างวัน หรือต้องการบำรุงรักษาเครื่อง

การเปิดเครื่องแบบสะอาด

เครื่องพิมพ์วันที่ วิธีการปิด เปิดกด F1
เครื่องพิมพ์วันที่ วิธีการปิด เปิดกด F1

ขั้นตอนการเปิดเครื่องแบบสะอาด

1.ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องพิมพ์

2.กดสวิตซ์ เพื่อเปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์ ที่หน้าจอจะปรากฎสัญลักษณ์รูป  ขึ้นมา

เครื่องพิมพ์วันที่ วิธีการปิด เปิด เริ่มแบบสะอาด
เครื่องพิมพ์วันที่ วิธีการปิด เปิด เริ่มแบบสะอาด

3. กดปุ่ม F1 หรือ  กดปุ่มลูกศรเลื่อนไปที่ ระบบ กด   เลือก "สตาร์ทแบบสะอาด" หรือ "เริ่มต้นฉีดล้าง"เพื่อทำการเริ่มต้นฉีดเส้นหมึก

ซึ่งสัญลักษณ์เปลี่ยนเป็น  แล้วกระพริบ คือเครื่องเริ่มทำงาน และเริ่มมีการฉีดเส้นหมึกรอเป็นเวลาประมาณ 2-3 นาที จนกว่าสัญลักษณ์หยุดนิ่ง จึงจะสามารถเริ่มการพิมพ์ข้อความได้

เครื่องพิมพ์วันที่ รอเครื่องหมายถูกพร้อมใช้งาน 2 รอเครื่องหมายถูกพร้อมใช้งาน
เครื่องพิมพ์วันที่ รอเครื่องหมายถูกพร้อมใช้งาน 2

การปิดเครื่องแบบสะอาด

เครื่องพิมพ์วันที่ วิธีการปิด เปิดกด F1
เครื่องพิมพ์วันที่ วิธีการปิด เปิดกด F1

ขั้นตอนการปิดเครื่องแบบสะอาด

1.หลังจากที่มีการหยุดการพิมพ์

2. กดปุ่ม F1 หรือ  กดปุ่มลูกศรเลื่อนไปที่ ระบบ กด   เลือก "หยุดแบบสะอาด" หรือ "หยุดฉีดล้าง"จากนั้นกด Enter เพื่อทำการปิด/หยุดการฉีดเส้นหมึก

เครื่องพิมพ์วันที่ วิธีการเปิด-ปิด หยุดแบบสะอาด
เครื่องพิมพ์วันที่ วิธีการเปิด-ปิด หยุดแบบสะอาด

ซึ่งสัญลักษณ์เปลี่ยนเป็น  แล้วกระพริบ คือเครื่องเริ่มปิดทำงาน และเครื่องจะทำความสะอาดระบบอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องล้างหัวพิมพ์ รอเป็นเวลาประมาณ 2-3 นาที จนสัญลักษณ์หยุดนิ่ง

4.ทำการกดสวิตซ์ด้านข้างตัวเครื่องให้เครื่องดับ เพื่อหยุดการทำงานอย่างสมบูรณ์

**การเปิด-ปิดเครื่องแบบสะอาด ใช้งานครั้งแรกและหยุดการทำงานครั้งสุดท้ายของวัน**

เครื่องพิมพ์วันที่ รอเครื่องหมายกากบาท ปิดการใช้งาน
เครื่องพิมพ์วันที่ รอเครื่องหมายกากบาทหยุดนิ่ง พร้อมปิดการทำงาน

การเปิดเครื่องแบบเร็ว

เครื่องพิมพ์วันที่ วิธีการปิด เปิดกด F1
เครื่องพิมพ์วันที่ วิธีการปิด เปิดกด F1

1.กดสวิตซ์ เพื่อเปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์ ที่หน้าจอจะปรากฎสัญลักษณ์รูป  ขึ้นมา

เครื่องพิมพ์วันที่ วิธีการปิด เปิด เริ่มแบบเร็ว
เครื่องพิมพ์วันที่ วิธีการปิด เปิด เริ่มแบบเร็ว

2.กดปุ่มลูกศร เลื่อนไปที่ ระบบ กด   เลือก "สตาร์ทแบบเร็ว" หรือ "เริ่มทำงานด่วน"จากนั้นกด Enter

ซึ่งสัญลักษณ์เปลี่ยนเป็น  แล้วกระพริบ คือเครื่องเริ่มทำงาน และเริ่มมีการฉีดเส้นหมึกรอเป็นเวลาประมาณ 2-3 นาที จนกว่าสัญลักษณ์หยุดนิ่ง จึงจะสามารถเริ่มการพิมพ์ข้อความได้

เครื่องพิมพ์วันที่ รอเครื่องหมายถูกพร้อมใช้งาน 2 รอเครื่องหมายถูกพร้อมใช้งาน
เครื่องพิมพ์วันที่ รอเครื่องหมายถูกพร้อมใช้งาน 2

การปิดเครื่องแบบเร็ว

เครื่องพิมพ์วันที่ วิธีการปิด เปิดกด F1
เครื่องพิมพ์วันที่ วิธีการปิด เปิดกด F1

ขั้นตอน การปิดเครื่องแบบเร็ว

1.หลังจากที่มีการหยุดการพิมพ์

2. กดปุ่ม F1 หรือ  กดปุ่มลูกศรเลื่อนไปที่ ระบบ กด   เลือก "หยุดแบบเร็ว" หรือ "หยุดทำงานด่วน"จากนั้นกด Enter เพื่อทำการปิด/หยุดการฉีดเส้นหมึก

เครื่องพิมพ์วันที่ วิธีการปิด เปิด หยุดแบบเร็ว
เครื่องพิมพ์วันที่ วิธีการปิด เปิด หยุดแบบเร็ว

ซึ่งสัญลักษณ์เปลี่ยนเป็น  แล้วกระพริบ คือเครื่องเริ่มปิดทำงาน รอเป็นเวลาประมาณ 2-3 นาที จนสัญลักษณ์หยุดนิ่ง

**การเปิด-ปิดเครื่องแบบเร็วควรใช้ใน กรณีพักเบรคระหว่างวัน หรือต้องการบำรุงรักษาเครื่อง**

เครื่องพิมพ์วันที่ รอเครื่องหมายกากบาท ปิดการใช้งาน
เครื่องพิมพ์วันที่ รอเครื่องหมายกากบาทหยุดนิ่ง พร้อมปิดการทำงาน

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถ เปิด-ปิด เครื่องพิมพ์วันที่Videojet อย่างถูกวิธี นอกจากจะช่วยยืดอายุเครื่องพิมพ์แล้ว ยังทำให้งานพิมพ์ที่ได้มีคุณภาพด้วยเช่นกัน ที่สำคัญคือการเรียนรู้ และนำไปใช้ หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย นะครับ หากมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์วันที่ VideoJet ติดต่อ Tomco Automatic Machinery Co., Ltd. หรือแอดไลน์มาที่ line: @tomco

ไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์ สำหรับโปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด Nice Label (Windows Printers Drivers)

By Tomco | January 11, 2022

การออกแบบข้อความด้วย VideoJet Connect Design ออนไลน์

By Admin Web | August 6, 2019

ค้นหาเอกสาร SDS ของหมึก VideoJet

By Admin Web | August 6, 2019

เครื่องพิมพ์วันที่ วันหมดอายุ Thermal Inkjet XYCode

By Admin Web | June 26, 2019

เทคโนโลยี VideoJet iAssure™ เพื่อการพิมพ์วันที่ ที่ถูกต้องสมบูรณ์

By Admin Web | June 25, 2019

เครื่องพิมพ์วันที่ วันหมดอายุ Thermal Inkjet XYCode สำหรับ SME

By Admin Web | June 24, 2019

เปรียบเทียบ เครื่องพิมพ์วันที่ Excel vs. VJ1000

By Admin Web | February 6, 2019

รับเทรด เครื่องพิมพ์วันที่มือสอง

By Admin Web | February 5, 2019

เครื่องพิมพ์วันที่ 1580 เทคโนโลยีใหม่แห่งอนาคต

By Admin Web | January 30, 2019

เปรียบเทียบ เครื่องพิมพ์วันที่ระบบรีดร้อน (TTO) กับ Hot stamp ลงบนวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น

By Admin Web | September 12, 2018

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ Privacy Policy และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save