รายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องพิมพ์วันที่รุ่นต่างๆ จากบริษัททอมโก้ฯ

preventive-maintenance-banner

Preventive Maintenance เครื่องพิมพ์วันที่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เครื่องพิมพ์วันที่ชนิดต่างๆ บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด ได้มีบริการหลังการขายโดยการตรวจเช็คเครื่องพิมพ์วันที่ตามรายการที่กำหนดดังต่อไปนี้

ทีมช่าง TOMCO พร้อมบริการทั่วไทย
Preventive Maintenance-VJ1000
เครื่องพิมพ์ inkjet 1580

Preventive Maintenance เครื่องพิมพ์วันที่ CIJ 1000 Line

 • ตรวจสอบ/ปรับเซนเซอร์และตำแหน่งหัวพิมพ์
 • ตรวจสอบและทดสอบ valve
 • ตรวจสอบความเร็วรอบปั๊ม
 • ตรวจสอบและเปลี่ยนตัวกรองพัดลมตามความถี่ที่เหมาะสม
 • ตรวจสอบและปรับการจัดเรียงสายหมึก
 • ตรวจสอบชั่วโมงการทำงานหลักของ Ink core
 • ตรวจสอบความถูกต้องการใช้งานน้ำยา
 • ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้า
 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเชื่อมต่อไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมทั้งหมด
 • ตรวจสอบและอัพเกรดเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ (ถ้าจำเป็น)
 • ตรวจสอบและปรับ Brackets, stands, beacons and power cord
Preventive Maintenance-TTO
เครื่องพิมพ์วันที่บนกล่องฟิล์ม

Preventive Maintenance เครื่องพิมพ์วันที่ระบบ TTO

 • ตรวจสอบและปรับคุณภาพของหน้าจอสัมผัสให้ได้มาตรฐาน(Touch screen calibration)
 • ตรวจสอบแรงดันลมกดหัวพิมพ์และระดับความชัดที่เหมาะสม
 • ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของชุดยึดหัวพิมพ์ (Brackets checkup)
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวพิมพ์นั้นขนานกับพื้นผิวการพิมพ์ (printhead gap calibration)
 • ตรวจสอบสภาพแผ่นยางหรือลูกกลิ้งแผ่นยางรองการพิมพ์
 • ตรวจสอบสภาพชุดหัวพิมพ์และริบบอน (Pulley belt tension)
 • ตรวจสอบ Cassette และส่วนประกอบที่สึกหรอหรือชำรุด
 • ตรวจสอบชุดสัญญาณต่าง ๆ (Sensor or encoder checkup)
 • ตรวจสอบแรงกดของหัวพิมพ์และความร้อนที่เหมาะสม
 • ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้า
 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเชื่อมต่อไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมทั้งหมด
 • ตรวจสอบและอัพเกรดเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ (ถ้าจำเป็น)
 • ตรวจสอบและปรับ Brackets, stands, beacons and power cord

ติดต่อเรา TOMCO

ติดต่อ : +66 (02)-892-1600 , +66 (02)-451-1330  ฝ่ายขาย : Ext. 228-232     ฝ่ายบริการ : Ext. 317-320    Email: sales@tomco.co.th / service@tomco.co.th

QR Code Tomco
Preventive Maintenance-LPA
เครื่องแปะสติกเกอร์

Preventive Maintenance เครื่องติดฉลาก ระบบ LPA

 • ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์และวิเคราะห์กราฟแสดงผลของหัวพิมพ์
 • ตรวจสอบลูกยางรองหัวพิมพ์
 • ตรวจสอบแถบริบบอนและแกนหมุน
 • ตรวจสอบแรงกดของหัวพิมพ์และความร้อนที่เหมาะสม
 • ตรวจสอบลูกกลิ้งและแผ่น Tamp (ถ้ามี) สำหรับคราบกาวที่ติดฝุ่น
 • ตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องภายนอก
 • ตรวจสอบและปรับเซนเซอร์และตำแหน่งหัวพิมพ์
 • ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้า
 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเชื่อมต่อไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมทั้งหมด
 • ตรวจสอบและอัพเกรดเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ (ถ้าจำเป็น)
 • ตรวจสอบและปรับ Brackets, stands, beacons and power cord
Preventive Maintenance-TIJ
เครื่องพิมพ์วันที่

Preventive Maintenance เครื่องพิมพ์วันที่ ระบบ TIJ

 • ตรวจสอบและปรับเซนเซอร์และตำแหน่งหัวพิมพ์
 • ตรวจสอบการจัดเรียงหัวพิมพ์ในกรณีที่มีมากกว่า 1 หัว(Printhead alignment)
 • ตรวจสอบสายเชื่อมต่อหัวพิมพ์และสายไฟ
 • ตรวจสอบสัญญาณเตือนบีคอน (Beacon) (ถ้ามี)
 • ตรวจสอบและบำรุงรักษาทำความสะอาดแผ่นปิดหัวพิมพ์ภายนอก
 • ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้า
 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเชื่อมต่อไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมทั้งหมด
 • ตรวจสอบและอัพเกรดเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ (ถ้าจำเป็น)
 • ตรวจสอบและปรับ Brackets, stands, beacons and power cord
Preventive Maintenance-LCM
เครื่องพิมพ์วันที่

Preventive Maintenance เครื่องพิมพ์วันที่ ระบบ LCM (Hi Res)

 • ตรวจสอบและปรับเซนเซอร์และตำแหน่งหัวพิมพ์
 • ตรวจสอบและปรับ Brackets, stands, beacons and power cord
 • ตรวจสอบระดับอ่างเก็บน้ำหมึก
 • ตรวจสอบและปรับแรงดันลม
 • ตรวจสอบการทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบ Manual
 • ตรวจสอบและทำความสะอาดบริเวณหัวพิมพ์ภายนอก
 • ตรวจสอบหน้าจอสัมผัส
 • ตรวจสอบ In-line filter
 • ตรวจสอบคุณภาพของ Monoblock เพื่อป้องกันการอุดตัน
 • ตรวจสอบและทำความสะอาดจุดโหลดหมึกเพื่อป้องกันการอุดตัน
 • ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้า
 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเชื่อมต่อไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมทั้งหมด
 • ตรวจสอบและอัพเกรดเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ (ถ้าจำเป็น)
Preventive Maintenance-Laser
เครื่องพิมพ์laser

Preventive Maintenance เครื่องพิมพ์วันที่ ระบบ Laser

 • ตรวจสอบ/ทำความสะอาดภายในและภายนอก เครื่องและเลนส์
 • ตรวจสอบ/ทำความสะอาดและเปลี่ยนตัวกรองเครื่องดูดควัน(Combine filter กับ Pre-filter)
 • ตรวจสอบพารามิเตอร์เลเซอร์
 • ตรวจสอบเลเซอร์ คอนโทรลและระบบไฟ
 • ตรวจสอบการวางแนวของระบบเลเซอร์เพื่อให้ได้กำลังไฟฟ้าสูงสุด
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในและภายนอก
 • ตรวจสอบ Laser power ที่หน้าหลอดและหลังเลนส์
 • ตรวจสอบสายสัญญาน
 • ตรวจสอบข้อต่อ BTU (ถ้ามี)
 • ตรวจสอบการหักเหของลำแสง
 • ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้า
 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเชื่อมต่อไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมทั้งหมด
 • ตรวจสอบและอัพเกรดเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ (ถ้าจำเป็น)
 • ตรวจสอบและปรับ Brackets, stands, beacons and power cord
Preventive Maintenance-Excel
เครื่องพิมพ์วันที่ VideoJet Excel 200

Preventive Maintenance เครื่องพิมพ์วันที่ CIJ Excel

 • ตรวจสอบและปรับเซนเซอร์(Sensor)และตำแหน่งหัวพิมพ์
 • ตรวจสอบและปรับแรงดันลม
 • ตรวจสอบการแตกและความจำเป็นการจัดเรียงของเส้นหมึก
 • ตรวจสอบแรงดันแบตเตอรี่ของบอร์ดควบคุม
 • ตรวจสอบและเปลี่ยน Muffler (ถ้าจำเป็น)
 • ตรวจสอบการรั่วไหลของสายของเหลว
 • ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้า
 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเชื่อมต่อไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมทั้งหมด
 • ตรวจสอบและอัพเกรดเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ (ถ้าจำเป็น)
 • ตรวจสอบและปรับ Brackets, stands, beacons and power cord

Vertical Form-Fill-Seal Machine

KIZUI C-Series

Quatation

Quatation

Small Character Inkjet (CIJ)

Videojet 1580 / 1580+

Quatation

Label Print and Apply

Weber Geset 121

Quatation

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ Privacy Policy และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save