วิธีการใช้งานระบบ

1.เลือกสินค้าที่ต้องการขอใบเสนอราคา

 2. กดปุ่ม View Quote เพื่อดูรายการสินค้าที่เลือก ขอใบเสนอราคา

 3. ตรวจสอบจำนวน และรายการสินค้าที่ตองการขอใบเสนอราคา

 4. กรอกข้อมูลที่อยู่ให้ครบถ้วนเพื่อทำใบเสนอราคาส่งให้

 5. กดยืนยันขอใบเสนอราคา

 6. ข้อมูลได้ทำรายการขอใบเสสอราคา เสร็จเรียบร้อยแล้ว รอทางทีมงานติดต่อกลับและส่งข้อมูลให้ภายหลัง